วันที่ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

ด้วย 10 องค์ประกอบ 13 ขั้นตอน หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่นำร่อง (ผ่านระบบ Teleconference) https://hpc.go.th/?module=news&id=760

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 27 พ.ย. 2566
ผู้ชม 101 ครั้ง