รายชื่อ สอน. ทั่วประเทศ

รายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ

สอน.วังศาลา จ.กาญจนบุรี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลวังศาลา

ที่อยู่ : ม.8

โทรศัพท์ : 034593184 โทรสาร : -

E-mail : ratchada.jit@gmail.comและSan.wangsala@hotmail.com

WebSite :

สอน.โพนงาม จ.กาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ : 84 หมู่4 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62160

โทรศัพท์ : 055739279 โทรสาร : -

E-mail : tritrung07145.muangkp@gmail.com

WebSite : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004063536604

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านเมืองใหม่ จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านเมืองใหม่ จ.ขอนแก่น 56 ม.6 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150 โทร.043-438409

โทรศัพท์ : 043438409 โทรสาร :

E-mail : Wiangkao.nm@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองพลู จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ : 13/6 หมู่ 4 บ้านคลองพลู ซอยอนามัย-ท้ายทุ่ง

โทรศัพท์ : 039493527 โทรสาร :

E-mail : pcuchan@gmail.com

WebSite : https://www.facebook.com/pcuchan

สอน.ห้วยกรด จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 130/2 อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 056410854 โทรสาร : -

E-mail : sasuksan204@gmail.com

WebSite : http://203.157.210.3/hp_huaikrod/

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก 225 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้วต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จะ.ชัยภูมิ โทร.044 851461

โทรศัพท์ : 044851461 โทรสาร :

E-mail : peay2406@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง 97 หมู่ 6

โทรศัพท์ : 053-767154 โทรสาร :

E-mail : mfl_203@hotmail.com

WebSite :

สอ.พระราชทาน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

ที่อยู่ : 243 หมู่ 6

โทรศัพท์ : 053 956098 โทรสาร : 053956098

E-mail : somchit_jainta@hotmail.com

WebSite : https://www.facebook.com/PrarachtanPrimaryCareTeam/

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ : - หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0998087335 โทรสาร : -

E-mail : bksm05896@gmail.com

WebSite : http://www.qshcclub.com/site/department_detail.php?id=53

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน จ.ตราด

ที่อยู่ : ๙๕๒ หมู่ที่ ๓

โทรศัพท์ : 0655688798 โทรสาร :

E-mail : nongbon02164@gmail.com

WebSite :

สอน.แม่จะเรา จ.ตาก

ที่อยู่ : 128/2 หมู่ 6

โทรศัพท์ : 055508805 โทรสาร :

E-mail : 101mrmph@gmail.com

WebSite :

สอน.สาริกา จ.นครนายก

ที่อยู่ : 111 หมู่ 3

โทรศัพท์ : 037 316679 โทรสาร :

E-mail : sarikapcu@gmail.com

WebSite : https://www.facebook.com/profile.php?id=100049458122120

สอ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 ตำบลทรายมูล จ.นครนายก

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

ที่อยู่ : หมู่ 6

โทรศัพท์ : 0861109339 โทรสาร : -

E-mail : charerm9_sa@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลห้วยม่วง จ.นครปฐม

ที่อยู่ : หมู่1

โทรศัพท์ : 034207335 โทรสาร :

E-mail : chaleumprakeat@yahoo.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนิคมลำตะคอง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคอง ที่อยู่ 134 ม.8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130 โทรศัพท์ 0885863620 Email ph_nikom1@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0885863620 โทรสาร :

E-mail : ph_nikom1@hotmail.com

WebSite :

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ที่อยู่ : 88/20 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรี

โทรศัพท์ : 02-5901068 โทรสาร : -

E-mail : qshcf35@hotmail.com

WebSite : http://www.qshcclub.com/

สอน.คลองมะสง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไอปาโจ

โทรศัพท์ : ๐๗๓ ๐๕๖๑๘๖ โทรสาร : -

E-mail : ipajo_201@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จงบุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 0988981828 โทรสาร : 044681096

E-mail : pong_nongyai@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตำบลบ่อเงิน จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ : สถานีอนามัยาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ 4

โทรศัพท์ : 025993298 โทรสาร :

E-mail : chalerm01121@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกครองราชครบ 50 ปี

ที่อยู่ : 17/1

โทรศัพท์ : 0880167045 โทรสาร :

E-mail : Ladsawaihospital@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง ปทุมธานี

ที่อยู่ : 91 หมู่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02 5980487 โทรสาร : 02 5980487

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2 ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ : 032510589 โทรสาร : -

E-mail : Achara8990@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 601 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ : ม.7 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0875699001 โทรสาร :

E-mail : pcu_puyud@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นครหลวง

ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 2 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035259446 โทรสาร : -

E-mail : -

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตำบลแม่ปืม จ.พะเยา

ที่อยู่ : 155 ม.8 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

โทรศัพท์ : 054-428599 โทรสาร : 054-428599

E-mail : maepum202@gmail.com

WebSite :

สอน.อนาลโย จ.พะเยา

ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ : 054-888843 โทรสาร : 054-888843

E-mail : analyo213@gmail.com

WebSite : https://analayo.blogspot.com/

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนักขุนเณร

ที่อยู่ : 201 หมู่ 4

โทรศัพท์ : 056657019 โทรสาร :

E-mail : ggai_saowanee@hotmail.com

WebSite : shorturl.at/fpyE5

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ : หมู่ 4

โทรศัพท์ : 055-989069 โทรสาร :

E-mail : baangklang201@gmail.com

WebSite :

สอน.บ้านร่วมใจพัฒนา จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านงิ้วงาม จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอ.เฉลิมพระเกียรติ 2530 บ้านน้ำลัด จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.แม่จั๊วะ จ.แพร่

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านกระบาก จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทร 043-986524

โทรศัพท์ : 043986524 โทรสาร :

E-mail : kabake71@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาโสก จ.มุกดาหาร

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านนาโสก ม.1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทร 042660010

โทรศัพท์ : 042660010 โทรสาร :

E-mail : s.o.n.bannasok@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ จ.มุกดาหาร

ที่อยู่ : สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โทร 0956704746

โทรศัพท์ : 0956704746 โทรสาร :

E-mail : Mail ting.tang2007@hotmail.com

WebSite :

สอน.บ้านโป่งสา จ.แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านแดง จ.ยโสธร

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านสีแก้ว จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : 222 หมู่ที่ 5 ตำบลสีแก้ว

โทรศัพท์ : 043654723 โทรสาร : -

E-mail : qshc.ch101@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส จ.ระยอง

ที่อยู่ : 277 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำใส

โทรศัพท์ : 0812952074 โทรสาร :

E-mail : nuo_wijit@windowslive.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลคูบัว

โทรศัพท์ : 032-730138 โทรสาร : ไม่มี

E-mail : phc_07876@windowslive.com

WebSite : https://www.facebook.com/KRIST.07876

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ที่อยู่ : 315 หมู่ที่ 12

โทรศัพท์ : 054821239 โทรสาร :

E-mail : tg06131@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง

ที่อยู่ : 13 หมู่ที่ 3 ถนนลำพูน-ลี้

โทรศัพท์ : 053520155 โทรสาร : -

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯภูมิซรอล ม.12 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทร.045924825

โทรศัพท์ : 045924825 โทรสาร :

E-mail : jibjibma@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านขาม จ.สกลนคร

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

โทรศัพท์ : 042707682 โทรสาร :

E-mail : hc_ban-kham@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ​ 60​ พรรษา​ นวมินทราชินี​ บ้านโคกแสง จ.สกลนคร

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ​ 60​ พรรษา​ นวมินทราชินี​ บ้านโคกแสง ม.5​ ต.คูสะคาม​ อ.วานรนิวาส​ จ.สกลนคร​ 47120

โทรศัพท์ : ​042704685 โทรสาร :

E-mail : h_khoksang​ @hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ : 57/9 หมู่ 5 ซอยยายเปรม ถนนศรีนครินทร์

โทรศัพท์ : 023856337 โทรสาร : 023856345

E-mail : hc00935.spko@moph.mail.go.th

WebSite : https://www.facebook.com/bkp00935/

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปิ้ง

ที่อยู่ : 45/5 หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ : 02-3856964 โทรสาร : _

E-mail : hc23945@mophmail.go.th

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บางขันแตก จังหวัด สมุทรสงคราม

ที่อยู่ : 1 หมู่ 4​ ตำบล บางขันแตก​ อำเภอ เมืองฯ​ จังหวัด สมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-765717 โทรสาร : -

E-mail : bkt.phqs@gmail.com

WebSite : https://sites.google.com/view/queenphbkt60/

สอน.บ้านคอกกระบือ จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ : 13/2 หมู่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ : 034823478 โทรสาร : -

E-mail : a08462_2012@hotmail.com

WebSite :

สอน.พิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

ที่อยู่ : 201 ม.3 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทรศัพท์ : 036-817424 โทรสาร : 036-817424

E-mail :

WebSite : https://www.facebook.com/pcu.pikun

สอน.บ้านทุ่งกลับน้อย จ.สิงห์บุรี

ที่อยู่ : หมู่ 7

โทรศัพท์ : 036815065 โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 13 หมูที่ 1

โทรศัพท์ : 0804333549 โทรสาร :

E-mail : samc08288@hotmail.com

WebSite :

สอน.บ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านรุน จ.สุรินทร์

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉิมพระเกียรติฯเฝ้าไร่ ม.2 ตำบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43230

โทรศัพท์ : 042417198 โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีทุ่งโปร่ง จ.หนองบัวลำภู

ที่อยู่ : ที่อยู่ 7 ม.11 ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 เบอร์โทร 042-315629

โทรศัพท์ : 042315629 โทรสาร :

E-mail : Boonya.5513@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ

ที่อยู่ : ที่อยู่ 117 ม.9 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 เบอร์โทร 0874573325

โทรศัพท์ : 0874573325 โทรสาร :

E-mail : Plakaow_110@hotmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นาม่วง จ.อุดรธานี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : 0643964733 โทรสาร :

E-mail : namuang04535@gmail.com

WebSite :

สอน.งิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สอน.บ้านประดู่ยืน จ.อุทัยธานี

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีไร่ใต้ จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ : 160 ม.4 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045852472 โทรสาร :

E-mail : 3744.phc@gmail.com

WebSite :

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย จ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 โทร.045 473594

โทรศัพท์ : 045473594 โทรสาร :

E-mail : spb_tha@hotmail.com

WebSite :