ชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

ที่อยู่ : 88/20 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5918299, 02-5901841

โทรสาร : 02-5901837

E-mail : qshcf35@hotmail.com

WebSite : www.qshcclub.com