ภาพกิจกรรม มูลนิธิ

กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

ขอถวายพระพร ทรงพระเจริญ   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมใหม่

ขอถวายพระพร ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

อถวายพระพร ทรงพระเจริญ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 https://www.facebook.com/104953708874871/posts/pfbid027ChBnmpy7BTrEH7Gm7tXLgR81DgKj...
02 มิ.ย. 2565 648

ทั้งหมด

ข่าวสาร มูลนิธิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี