ภาพกิจกรรม มูลนิธิ

กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

กิจกรรม 12 สิงหาคม 2566 "รักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ"

กิจกรรมใหม่

กิจกรรม 12 สิงหาคม 2566 "รักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ"

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
09 ส.ค. 2566 18

ทั้งหมด

ข่าวสาร มูลนิธิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี