กิจกรรม สอน.

รวมภาพกิจกรรมของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ