zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresult1p1v1result3p3v3result4
0611สมุทรปราการ00935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง51832869286928690353500
0412นนทบุรี01054สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี10883603603600151500
0413ปทุมธานี01070สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง15967777770181800
0413ปทุมธานี01103สถานีอนามัยสมเด็จย่า 841472251251251010310300
0413ปทุมธานี01121สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน49714141403300
0413ปทุมธานี01128สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)15242462462460171700
0413ปทุมธานี01130สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ33552424240121200
0414พระนครศรีอยุธยา01179สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 100712121042200
0415อ่างทอง01395สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 43510110110108800
0416ลพบุรี01461สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 17773333330303000
0417สิงห์บุรี01573สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 98216716716709900
0417สิงห์บุรี01588สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 43833333307700
0318ชัยนาท01646สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 12622462462460414100
0419สระบุรี01786สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 88499903300
0620ชลบุรี01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด58891919104400
0620ชลบุรี01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 16134464464415545400
0621ระยอง02003สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี6363163163160242400
0622จันทบุรี02113สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 12393033033031181800
0623ตราด02164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7422202202200282710
0624ฉะเชิงเทรา02219สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ฉะเชิงเทรา13146326323060322682180
0625ปราจีนบุรี02309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก14411101101100222200
0625ปราจีนบุรี02374สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี9031311311310151500
0426นครนายก02394สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 68410101006600
0627สระแก้ว02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 93045345345216600
0930นครราชสีมา02811สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 21288181810444400
0931บุรีรัมย์02878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง10364924924920363350
0931บุรีรัมย์03012สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 150710210210248810
0932สุรินทร์03261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7286660111100
1033ศรีสะเกษ03338สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี12695745745740494810
1034อุบลราชธานี03568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้51825525525502200
1034อุบลราชธานี03744สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 12673453453441121200
1035ยโสธร03859สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 73522022022006600
0936ชัยภูมิ04004สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7111701701681333310
1037อำนาจเจริญ04097สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี954309309272536600
0839หนองบัวลำภู04181สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1510117811781178024724700
0740ขอนแก่น04410โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น13315905905891363600
0841อุดรธานี04535สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 17054094094072434300
0842เลย04763สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 117744402200
0843หนองคาย04899สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่8892262262251232300
0744มหาสารคาม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 10243493493481272700
0745ร้อยเอ็ด05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 13188585850151500
0746กาฬสินธุ์05319สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี158044402200
0847สกลนคร05508สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 157291919107700
0847สกลนคร05551สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 173660606002200
0848นครพนม05736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 6562472472461101000
1049มุกดาหาร05747สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 152938338336221393810
0150เชียงใหม่05896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว15915565565551434300
0151ลำพูน06098โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง9634594594590292900
0152ลำปาง06131สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 11624545450171700
0253อุตรดิตถ์06261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 8651101101100333300
0154แพร่06405สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 9714064064061292900
0155น่าน06484สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบนสถาน8882302302300121200
0156พะเยา06561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา15594534534530242400
0156พะเยา06572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา7355195194471814400
0157เชียงราย06733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน 9821611611610141400
0157เชียงราย06805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5198383830131300
0158แม่ฮ่องสอน06858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา5393593593554171700
0360นครสวรรค์06905สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี29361041041040313100
0361อุทัยธานี07135สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี43417817817809900
0362กำแพงเพชร07145สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กำแพงเพชร หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์79592929207700
0263ตาก07322สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก (รพ.สต.)15291063106310621252500
0264สุโขทัย07370สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า)24345125125120414100
0265พิษณุโลก07584สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก12963853853850202000
0366พิจิตร07710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร62711100000
0267เพชรบูรณ์07736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท8395555550171610
0570ราชบุรี07876สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 8888888880161600
0571กาญจนบุรี08077สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กาญจนบุรี26463463463460565600
0572สุพรรณบุรี08276สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 21942323230242400
0572สุพรรณบุรี08288สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)45162626209900
0573นครปฐม08368สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 14203293293290232300
0574สมุทรสาคร08462สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สมุทรสาคร(บ้านคอกกระบือ)11691919181161600
0575สมุทรสงคราม08510สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี924191919031731700
0576เพชรบุรี08669สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 111669696908800
0577ประจวบคีรีขันธ์08681สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี 19651831831830393900
1180นครศรีธรรมราช08942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม8532342342340575700
1181กระบี่09015สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 275612312312226600
1182พังงา09095สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 120017171708800
1183ภูเก็ต09127สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต44564614614610474700
1184สุราษฎร์ธานี09147สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 131642424209900
1185ระนอง09346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน4781031031030101000
1186ชุมพร09404สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 6293939390101000
1290สงขลา09572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1790107310731073114314300
1291สตูล09652สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 92311111102200
1292ตรัง09762สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 11594564564551161600
1293พัทลุง09868สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี8262202202200161600
1294ปัตตานี09901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด14281541541540131300
1295ยะลา10088สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 88044310000
1296นราธิวาส10164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี2235151501101000
1049มุกดาหาร13985สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ48510710754533300
0267เพชรบูรณ์14066สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ)4278585851111100
0426นครนายก14302สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล28018181801100
0267เพชรบูรณ์14991สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์56115115115162110
zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresult1p1v1result3p3v3result4