zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresultq1resultq2resultq3resultq4
0611สมุทรปราการ00935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง11053101744521547416712
0412นนทบุรี01054สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี20381431341706229155
0413ปทุมธานี01070สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง291927211089162075
0413ปทุมธานี01103สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84369633661547156739213
0413ปทุมธานี01121สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน10851083464586033
0413ปทุมธานี01128สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)3018293774021672010
0413ปทุมธานี01130สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ7176523528530971391462
0414พระนครศรีอยุธยา01179สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 200217921779922
0415อ่างทอง01395สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1165111455356100
0416ลพบุรี01461สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 382637302663106610
0417สิงห์บุรี01573สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 22202040147356700
0417สิงห์บุรี01588สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 114691457034220
0318ชัยนาท01646สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 31443013249052300
0419สระบุรี01786สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20451905181417731
0620ชลบุรี01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด13171268107219600
0620ชลบุรี01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 352333782111126421
0621ระยอง02003สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1431135213025000
0622จันทบุรี02113สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2772265826341950
0623ตราด02164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1900179517237110
0624ฉะเชิงเทรา02219สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ฉะเชิงเทรา27092647173591110
0625ปราจีนบุรี02309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก289427971519127620
0625ปราจีนบุรี02374สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี17691688139228970
0426นครนายก02394สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1706153755798000
0627สระแก้ว02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 19141878168619002
0930นครราชสีมา02811สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 47364662372293370
0931บุรีรัมย์02878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง2543236022877210
0931บุรีรัมย์03012สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 32303167291425300
0932สุรินทร์03261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 154114820148110
1033ศรีสะเกษ03338สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี24642280147280611
1034อุบลราชธานี03568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้1382131412961710
1034อุบลราชธานี03744สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 274424661090136574
1035ยโสธร03859สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 184518191816300
0936ชัยภูมิ04004สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18871691153301580
1037อำนาจเจริญ04097สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี23372112173637600
0839หนองบัวลำภู04181สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 32703241300023920
0740ขอนแก่น04410โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น3281302129635800
0841อุดรธานี04535สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 36033305252330018464
0842เลย04763สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 23362272640163020
0843หนองคาย04899สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่20201933184671160
0744มหาสารคาม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 261826171711886155
0745ร้อยเอ็ด05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 30943053239166200
0746กาฬสินธุ์05319สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี350234282301112700
0847สกลนคร05508สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 293827314342267282
0847สกลนคร05551สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 3530345334143810
0848นครพนม05736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1556150214237900
1049มุกดาหาร05747สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 322232111636157500
0150เชียงใหม่05896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว31903068273278960
0151ลำพูน06098โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง274722351073116200
0152ลำปาง06131สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 3075284828103800
0253อุตรดิตถ์06261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2304226922162510
0154แพร่06405สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 27232693178191200
0155น่าน06484สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบนสถาน22752015111889610
0156พะเยา06561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา472745134507600
0156พะเยา06572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา183218141574366198
0157เชียงราย06733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน 25232305427187800
0157เชียงราย06805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1049100644356300
0158แม่ฮ่องสอน06858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา1179115710668650
0360นครสวรรค์06905สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี6681615117254388380
0361อุทัยธานี07135สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี1009998990440
0362กำแพงเพชร07145สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กำแพงเพชร หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์165416251323291101
0263ตาก07322สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก (รพ.สต.)35553305316612946
0264สุโขทัย07370สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า)537751401999314100
0265พิษณุโลก07584สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก32753234367286700
0366พิจิตร07710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร16021452127132500
0267เพชรบูรณ์07736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท20492023793123000
0570ราชบุรี07876สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 3954379637385440
0571กาญจนบุรี08077สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กาญจนบุรี59935392208517950
0572สุพรรณบุรี08276สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 518746754672300
0572สุพรรณบุรี08288สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)1261116393422900
0573นครปฐม08368สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 313929952990500
0574สมุทรสาคร08462สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สมุทรสาคร(บ้านคอกกระบือ)26791945371157040
0575สมุทรสงคราม08510สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี23582153128087300
0576เพชรบุรี08669สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2412239923841500
0577ประจวบคีรีขันธ์08681สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี 43703615315545730
1180นครศรีธรรมราช08942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม25332377411196600
1181กระบี่09015สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 5217516551342902
1182พังงา09095สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 26872497984150913
1183ภูเก็ต09127สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต77391500860580582
1184สุราษฎร์ธานี09147สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 28522656652199770
1185ระนอง09346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน941902896600
1186ชุมพร09404สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 12881249105919000
1290สงขลา09572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี385138083531831940
1291สตูล09652สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18181736126347300
1292ตรัง09762สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2219213113103454760
1293พัทลุง09868สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1808173617003600
1294ปัตตานี09901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด245723662227114241
1295ยะลา10088สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 14991425115026870
1296นราธิวาส10164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี497468468000
1049มุกดาหาร13985สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ111910661066000
0267เพชรบูรณ์14066สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ)9558608501000
0426นครนายก14302สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล62358519139400
0267เพชรบูรณ์14991สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์1245114236077291
zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresultq1resultq2resultq3resultq4