วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรายงานการบริหารงานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ผลการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ปี ๒๕๖๖ และแผนการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมในปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 09 พ.ย. 2566
ผู้ชม 120 ครั้ง