ขอเชิญสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยได้รับพระราชทานนาม

ส่งผลงานวิชาการที่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารทั้งของไทยและต่างประเทศ

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 24-26 สิงหาคม 2565 

ส่งผลงาน ก่อน 30 กรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 21 พ.ค. 2565
ผู้ชม 1095 ครั้ง