วันที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 20.00-21.30 น.

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน  

หัวข้อ การถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 12 ธ.ค. 2564
ผู้ชม 1022 ครั้ง