วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 08.30 -16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง ประชุมประกาศนโยบายการขยายผลการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

 

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 27 ก.ย. 2564
ผู้ชม 778 ครั้ง