วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเมืองเก่า  

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สอน.เมืองเก่าและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน มอบของขวัญปีใหม่ 2564

คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”  ให้กับประชาชนหมู่ที่ 8 เชตุพน จำนวน 489 ครอบครัว