ต้อนรับคณะดูงานจากอยุธยา ได้มาเยี่ยมชมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านนิคม กม.5 และ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลอ่าวน้อย

26/09/63