นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และนายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางของโครงการทันตแพทย์จุฬาชนบท เพื่อวางแผนงานโครงการ ดำเนินงาน 3 ปี ณ อาคารจุลจักรพงศ์ ห้อง 105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 24 ก.ย. 2563
ผู้ชม 916 ครั้ง