ขอให้ สอน.ทุกแห่ง  ได้ช่วยตอบ ข้อมูล ใน google from  ตามนี้   

ชุดที่ 1 . ข้อมูลทั่วไป สอน.และพระราชทานนาม    https://forms.gle/KXFaUFZ7J5z1wYvs6

ชุดที่ 2. existing data  แผนไทย  https://forms.gle/Coo5EkZt1XPzja6MA

หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
วันที่เขียน : 07 ก.ย. 2563
ผู้ชม 949 ครั้ง