กิจกรรม มูลนิธิ

รวมภาพกิจกรรมของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ทั่วประเทศ