ภาพกิจกรรม มูลนิธิ

กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน

กิจกรรมใหม่

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี เป็นประธานการวางพานพุ่ม ของ สอน. ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัย...
27 พ.ย. 2566 159

ทั้งหมด

ข่าวสาร มูลนิธิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี